Bill Leksén pensionerad översättare

Användbara länkar

Information
från
POLKO
Översättningsbyrå

Bill Leksén - privata hemsidor hos ABC-klubben, Sveriges största datorklubb

SÖKINDEX - klicka på sökordet!

Svensk Lapphund ...
Språklänkar (lexika)
Sökmotorer på Webben, info, telenummer m m Internetkunskap
Information/utbildning Länder (ut i världen) E-post
Windows Datorproblem Övrigt
Åter till sökindex (sidans topp)

Språklänkar

Översättning, Lexika, Terminologi etc
Svenska
Franska
Världsspråket
  • Interlingua - atomålderns latin, det nya EU-språket?
Kuriosa
  • Klingonska - Det språkvetenskapligt konstruerade språk som talas av de krigiska Klingonerna i TV-serien Star-Trek, ett språk som det faktiskt finns kurser i för kufar.
Åter till sökindex (sidans topp)

Massor av verktyg för att söka på webben...

Men..
Surfa anonymt med Privado

Övriga sökare:


Meta-sökare, söker i flera på en gång


Åter till sökindex (sidans topp)

Serien "Bills lilla röda" i ABC-klubben m.m.

Windows tips

Åter till sökindex (sidans topp)

E-post

Åter till sökindex (sidans topp)

Information och utbildning

Åter till sökindex (sidans topp)

Länder och ut i vida världen

Åter till sökindex (sidans topp)

Datorproblem

...

Åter till sökindex (sidans topp)

...

...

.

Övrigt intressant

POLKO:s huvudsida

Ove Johnsson Consulting
För innehållet svarar Bill Leksén


Senaste uppdatering:
2016-07-06