Bill Leksén pensionerad översättare

Användbara länkar

Information
från
POLKO
Översättningsbyrå

Bill Leksén - privata hemsidor hos ABC-klubben, Sveriges största datorklubb

SÖKINDEX - klicka på sökordet!

Svensk Lapphund ...
Språklänkar (lexika)
Sökmotorer på Webben, info, telenummer m m Internetkunskap
Information/utbildning Länder (ut i världen) E-post
Windows Datorproblem Övrigt
Åter till sökindex (sidans topp)

Språklänkar

Översättning, Lexika, Terminologi etc
Svenska
Franska
Världsspråket
 • Interlingua - atomålderns latin, det nya EU-språket?
Kuriosa
 • Klingonska - Det språkvetenskapligt konstruerade språk som talas av de krigiska Klingonerna i TV-serien Star-Trek, ett språk som det faktiskt finns kurser i för kufar.
Åter till sökindex (sidans topp)

Massor av verktyg för att söka på webben...

Men..
... en raket som utmanar Google är:
 • Icerocket
  och
 • All the Web

  ... dock anser jag att ... Alta Vista fortfarande är jättebra för avancerade sökningar!

  Övriga sökare:


 • Meta-sökare, söker i flera på en gång


  Åter till sökindex (sidans topp)

  Serien "Bills lilla röda" i ABC-klubben m.m.

  Windows tips

  Åter till sökindex (sidans topp)

  E-post

  Åter till sökindex (sidans topp)

  Information och utbildning

  Åter till sökindex (sidans topp)

  Länder och ut i vida världen

  Åter till sökindex (sidans topp)

  Datorproblem

  ...

  Åter till sökindex (sidans topp)

  ...

  ...

  .

  Övrigt intressant

  POLKO:s huvudsida

  Ove Johnsson Consulting
  För innehållet svarar Bill Leksén


  Senaste uppdatering:
  2016-07-06