Tillbaka till på HUVUDSIDAN hos Bill Leksén
Tillbaka till på LÄNKSIDAN hos Bill Leksén

Vad betyder felkoderna (sifferkoderna) man får se när man surfar?

POLKO översättningsbyrå

specialisten på översättning från franska och polska informerar...

eller sådant som Du varit för blyg att fråga försäljarna om...

Här följer en förklaring till några vanliga begrepp på Internet

Det är märkligt att så fort det handlar om datorer, så skall allt det tekniska förklaras in absurdum, medan ingen bryr sig om hur en telefon med telefonväxlar fungerar, eller håller kurser i telefonapparatens handhavande, och telefonerandets konst! Men för den nyfikne, berättar jag här om vissa grundbegrepp på Internet. Den riktigt nyfikne rekommenderar jag att köpa en lärobok i ämnet.

IP-adress

Internet Protocol Address (kallas också IP-nummer). Ett 32-siffrigt tal i det binära systemet.
Kan se ut så här:

10000010101001111000010110101111

kan liknas vid webbadressens "telefonnummer".

Internet Dot Notation

"Internet punktbetecknad adress"

Kan se ut så här:

194.213.78.238

Punktadressen består av fyra tal i intervallet 0..255. Varje tal är åtskilt med en punkt Varje siffergrupp motsvarar ett tal såsom 1000 0000 i den långa 32-bitadressen.

DNS - Domain Name Server

Eftersom det är lättare för människor att hålla reda på namn än på siffror, så använder man sig på Internet av ett slags "namnanrop" som översätts till IP-nummer, t ex http://www.algonet.se/~polko

Pseudoadress

Om man har egen s.k. domän (registreras här i Sverige hos KTH), så kan adressen se ut så här:
http://www.polko.se

När någon anropar den adressen så översätts adressen automatiskt till http://www.algonet.se/~polko som i sin tur översätts till den långa IP-adressen.


Vad betyder felkoderna man får se när man är ute och surfar på webben?

Med URL menas Uniform Resource Locator och det är en adress som Du skriver i den avlånga rutan i Din nätbläddrare (Netscape eller Microsoft Explorer etc.)

URL-adressen ser åt i den här stilen http://www.polko.se/index.html

[Obs! Om adressen innehåller tecknet tilde (~) så skall Du inte förväxla detta med det tyska tecknet (ü). Tilde (~) får Du i allmänhet fram genom att trycka på AltGr-tangenten och trycka ned tildes tangent som i ofta finns någonstans i närheten av bokstäverna Å Ä Ö på en PC]

Felkoderna

400 - Bad request

Fjärrdatorn förstår inte vilken URL som avses. Kolla om Du skrivt rätt med STORA eller små bokstäver, kolon och bråkstreck och sådana skiljetecken.
Ofta kan Du spåra felet baklänges genom att backa bort ett tecken i taget. De brukar alltid fungera.
Om URL-adressen verkligen skrivits in korrekt, så är det absolut fel på mottagarsidan. Möjligen kan Du kontakta web-mastern via e-post och klaga.

401 - Unauthorized

Visas om webbplatsen är skyddad, och Du inte skrivit korrekt lösenord resp. korrekt ID. Om du verligen är behörig att gå in där, kolla det där med STORA resp. små bokstäver igen. Det kan också vara så att man inte släpper in bsökare från vissa domäntyper. Det kan också beror på en total hårddiskkrasch på webbstället, allvarligt tekniskt fel etc.

403 - Forbidden or Connection refused by host

Liknar felet 401 och beror på att fjärrdatorn nekar åtkomst, därför att det finns någon form av säkerhetspärrar.

404 - Nor Found resp. File not Found

Förekommer irriterande ofta och beror på att fjärrdatorn inte kan hitta ett visst HTML-dokument, ofta beroende på att webmastern bytt namn på dokumentet och glömt ändra länken, dvs den understrukna rad man skall klicka på för att få fram dokumentet, eller syntaxfel i dokumentet. Satsa dock på att det är Du som skrivit något fel, och försök spåra felet baklänges genom att backa bort bokstav för bokstav.

502 - Service Temporarily Overloaded

Innebär att det är för många som försöker komma in på samma ställe samtidigt. Var glad för det meddelandet. I många andra fall får Du bara ett felmeddelande och vet inte vad som hänt.

503 - Service Unavailable

Systemet är nere, eller det kan vara upptaget. Vänta en stund och försök senare.

Bad file request and too many users

Förmodligen fel på mottagarstället. Möjligen att Din nätbläddrare inte passar in på den form som skall användas.

Failed DNS lookup

DNS (Domain Name System) klarar inte av att översätta URL-adressen till en giltig Internet- adress. Det kan också vara överhopat med trafik, eller stället tillfälligt ur trafik, eller helt enkelt upptaget. Tyvärr kan man inte veta vilket. Försök senare. Men får Du DNS error på vartenda ställe Du vill besöka, så är det uppenbarligen något knas med Dina egna inställningar eller knas hos Din internetleverantör.

File contains no data

Du har kommit fram till rätt ställe, men filen är tom. Förmodligen håller Webmastern just på att böka med sina filer, och Du har råkat komma fram, just när han tagit bort en gammal HTML-fil och är i färd med att lägga dit en ny, uppdaterad fil.

Host unavailable

Stället är ur trafik. Försök senare. Obs! Klicka då på Reload-knappen i Din bläddrare.

Host unknown resp. unable to locate host.

Kan bero på tre saker:

  1. Stället ur trafik.
  2. Du har ingen kontakt med nätet
  3. Du har skrivit in fel URL-adress
Pröva att klicka på Reload. Om dt inte fungerar kolla URL. Kolla om Du har kontakt med nätet. Är Du uppkopplad?

NNTP Server Error

Vanligt fel när Du försöker logga på en s.k. USENET newsgroup.

Kan bero på allt möjligt.

Permission denied

Felmeddelande när Du försöker ladda up en fil med FTP eller WSFTP. Betyder helt enkelt att administratören inte tillåter upload, eller möjligen att det är fullt med trafik där uppe, eller att Du helt enkelt skrivit in fel URL-adress.

Unable to locate the server

Du har förmodligen själv skrivit in en felaktig URL-adress!


Polko översättningsbyrå
Underhålles av Bill Leksén
-- Uppdaterad: 2011-07-03