...inte bara översättare, utan språkredaktör

Att översätta ord för ord är en sak, att klä en översättning i en tjusig svensk språkdräkt en svårare sak.

Många yrkeskolleger kallar sig för "språkkonsulter'" men är inte "konsult" ett otroligt uttjatat ord?

Fram till min pensionering varit medlem i SFÖ - Sveriges facköversättarförening som är en sammanslutning av översättare som styrkt sig ha minst 5 års seriös yrkesverksamhet. Styrelseledamot i dåvarande Översättargillet ek. f.

Medlem Förutvarande medlem i dåvarande Nya Tungomålsgillet (nedlagt år 2008) som hade som mål

Gillet gav ut ett medlemsblad som heter Målföret.

Vi sanna älskare av vårt svenska modersmål var givetvis med i Tungomålsgillet.
Enbart ordförandens ledare i varje nummer var läsvärd. Ofta dråpliga angrepp på svengelska och myndigheters, psykologers och terapeuters, politikers och "samhällsdaddors" nutida svulstiga, pompösa skrivsätt. Ofta lärorika upplysningar om ords ursprung etc.


Saxat från Målföret. Nr 2/1996.

Om stimulering, stimulansåtgärder...

Ordet låter vetenskapligt och står högt på ordens sociala rangskala, men från början var det en pik av något slag - kanske en spetsig käpp - som den antike latinske bonden manade på sin oxe med. (Responsen blev väl att oxen gick fortare.) Av detta pinoredskap finns inte mycket kvar i vår tids stimulus och stimulans, men man kan fråga sig om det förnämliga ordet stimulera en gång låtit lika grovkornigt som det moderna sätta en blåslampa i häcken på någon...

Åter till Bills hemsida

Senast uppdaterad 2016-03-25