TANGO


Takt: 2/4 (lite stötig takt).

Tempo 30 - 33 takter per minut.

Tävlingstangon skall inte förväxlas med vare sig argentinsk tango eller finsk tango. Tävlingstangon är ettrigare. Kroppskontakten mycket, mycket tätare än i de andra tangovarianterna. Ärligt talat, det närmaste en kvinna man kan komma och fortfarande ha kläderna på.

Snabba synkoperade steg på quick-and-quick (dvs tre steg mot två taktdelar). Ofta synkroniserade steg där foten placeras växelvis bakom den andra foten och sedan framför den andra.
Mycket effektfullt när båda parterna utför detta samtidigt.

Tävlingstangon är ettrigare än de andra varianterna, och jag skulle nog vilja tillägga 'med ett stänk av kättja'.
Lärs också ut på stildanskurser (se avsnittet Slowfox)

Tangons absoluta ursprung och historia

Åter till huvudsidan om dans

Senaste uppdatering 2000-05-01.