Slow Waltz (Modern vals)


Takt: 3/4.

Tempo: 27 - 30 takter per minut.

Engelsmännen skapade denna dans genom att helt enkelt halvera Wienervalsens snabba tempo samt att utveckla den dansteknik som användes i Slowfox med glidande, långa steg i s.k. 'öppna chasséer' (ordet kommer från franskans chasser= att jaga, och är en baletterm. Det innebär att den enda foten liksom snabb jagar undan den andra foten). Chassé dansa på synkoperad rytm, alltså 'one-two-and-three'.

För tävlingsdansaren börjar utbildningen just med modern vals. Det är den dans vi tränar mest därför att den utgör grunden för en god teknik i de andra danserna. Modern vals dansas i alla tävlingsklasserna och är ett 'måste'.

Modern vals spelas ganska sällan ute på vanlig danslokal av vanliga dansband. Det är t.o.m. så illa ställt att vissa orkestrar vägrar och säger att den inte ingår i deras repertoar!

De små orkestrarna som använder datoriserat komp kan inte klara av att spela modern vals på rätt sätt. Den skall nämligen spelas med en liten liten fördröjning på andra taktdelen, en fördröjning som också dansas som fördröjning. De flesta orkestrar som försöker göra sitt bästa spelar så gott som alltid den moderna valsenför snabbt. De bör hålla sig något under 30 takter per minut. Att det skall vara så svårt att lära sig det som orkesterledare? En vanlig sällskapsdansare blir i stort sett ställd när det spelas modern vals.

En tävlingsdansare kan utnyttja en hel del av kunskaperna från Modern vals för att klara av riktigt långsamma tryckarrlåtar. Bara man får damen med sig så...


Åter till huvudsidan om dans

Senaste uppdatering 2000-05-01. rn