Tävlingsrumba Ej att förväxla med den Rumba som dansas t ex på Cuba, eller på andra ställen i Karibien, eller s.k. Square Rumba. Takt: 4/4.
Tempo 30-32 takter per minut.

Svårigheten för en nybörjare ligger i att första steget tas på andra taktslaget och det är principen för så gott som alla karibiska danser, såsom Mambo, Pachanga etc.

Danslärarna brukar ofta räkna så här: "fyyyyr-en, två, tre." På "fyyyr-en" placerar mannen all vikt med höger höft över höger fotblad. På "två" dansas vänster fot fram snabbt med en explosiv rörelse och på "tre" på tre återföres vikten till den stillastående högra foten.

Det brukar vara ett elände innan nybörjaren lärt sig detta slag av bakvänd takt.

Till svenska dansbands 'kramgoa' rumbarytmer är det dock tillåtet - och ibland till och med tillrådligt - att dansa i det felaktiga tempot, dvs rumbans baktakt. Den behöver inte förklaras här, eftersom det inte brukar bereda någon nybörjare några som helst problem att dansa tävlingsrumban i helt fel takt. Det är inget att bry sig om. Det är bara tävlingsdansare, danslärare och tävlingsdomare som märker något sådant.