Quick Step


Takt: 4/4.
Tempo: snabbt, 52 taktslag per minut (enligt tävlingsstandarden).
Ser ut som ett slags avancerad vanlig foxtrot.
Många figurer dansas såsom i Slowfox med damen på utsidan (lady outside). Det förekommer också olika snabba 'skutt och hopp', s.k. pendulum points samt s.k. scattered chassés, synkoperade steg "quick-and-quicks" som innebär att man dansar tre steg på två taktdelar.

En oerhört konditionskrävande dans som idrottsligt motsvarar löpträning, och som ger samma nyttiga motion som gammeldanser som hambo, eller terränglöpning.

Den är utrymmeskrävande och kan svårligen exekveras ute i en vanlig lokal. Den är t.o.m. lite farlig även i en träningslokal med bara tävlingsdansare. Om man står i vägen när det kommer ett ekipage i full karriär, kan man bli påkörd och allvarligt skadad. Titta på Eurosport nästa gång det är en WM-tävling i modern dans!

Åter till huvudsidan om dans

Senaste uppdatering: 2000-05-01