POLKO översättningsbyrå, specialisten på polska och franska - hobbydancers' club informerar.

Sällskapsdans, social dans.

På de flesta vanliga dansrestaurangerna brukar fördelningen mellan de olika låtarna vara:

Vissa orkestrar spelar någon sällsynt gång en tango eller möjligen en modern vals. Då och då förekommer Bossa Nova (ett slags långsam samba), och långsam Rumba, så gott som aldrig Cha-cha.


Allmänt om danshållning

För mannen: Sträck på Dig till tusen! Pumpa inte med vänster arm, utan håll vänster 'handpaket' stilla ungefär i damens näshöjd och mitt emellan parterna. Håll inte ut vänster handpaket rakt ut.
Pedagogisk minnesregel "armen i 89 graders vinkel, dvs aningens aning vinklad in från de andra dansarna Du passerar. Det är ju inte meningen att Du skall försöka knocka Dina "motståndare", eller hur?

Puta inte ut med baken! Krama inte damens hand hårt, för det bara avslöjar hur nervös Du är (damerna känner direkt om det är en gammal och van kille som för ekipaget).
Men håll inte fördenskull för slappt och löst. Placera höger hands armlov ungefär under damens vänstra armhåla. Drag inte damen hårt i ryggen. Det är fruktansvärt obehagligt för henne! Höger hand skall bara användas som ett slags stöd om hon skulle ramla.

För damer: puta inte ut med baken som Kajsa Anka i seriernas värld! Häng inte på Din kavaljer i något slags hånglande stil!

Vissa damer har svårt att koncentrera sig på att både följa kavaljeren och konversera. Huvudregeln är låt dansen tysta mun. Prata med damen i pausen.


Den Foxtrot som som lärs ut i dansskolorna utförs i princip så här:

Rytmen således två långsamma steg och två snabba.
Med telegrafitecken dah-dah-dit-dit, dvs - - . .
Med danslärarnas sätt att räkna 'SLOW SLOW quick quick'.

Det torde höra till allmänbildningen att behärska vanlig foxtrot. Om Du inte lärt Dig det, så är det hög tid att göra detta i en dansskola. Det känns kymigt att behöva nobba en trevlig dam. Numera bjuder ju även damerna upp till s.k. demokratisk dans!

Låt mig i sammanhanget en gång för alla avliva myten om att det betyder 'rävlunk' för det gör det inte alls. Saken är den att någon gång när seklet var ungt, så fanns det en vaudeville-artist i Amerika som bar efternamnet Fox. Han lär ha introducerat sättet att dansa medelst 'two walks and a little trot', och 'trot' betyder i det här fallet ett litet travsteg, ungefär som om man snavar till. (Källa: den numera bortgångne dansläraren Holger Rosenqvist i sin litteratur).

Så Foxtrot betyder att 'trotta' på samma sätt som Mr Fox lärt ut. När all världens danslärare samlades på Londonkongressenför att stadfästa någon form av standard för sällskapsdans, så valde de just Fox' trot som grund. Så för attalla världens folk skulle kunna dansa med varandra, oavsett vilken dansskola de gått i. Om Du lär Dig Foxtrot, kan Du dansa med någon tjej någon annanstans i den civiliserade världen. Det är ju det som är meningen.

Kunskapens bok, 3. uppl. gör följande gällande: "Foxtrot ej kallad så efter rävens gång som man skulle kunna tro, utan efter hästens. Det var den amerikanska cowboyn som införde benämningen. när han fick hästen att gå i en speciell lunk, sade han, att nu gick hästen i foxtrot." (Rosenqvist nämner också denna teori).
Över huvud taget vid tiden kring början av 1900-talet kallades många uppvisningsdanser för något djurnamn plus efterledet -trot, alltså horse-trot, elephant-trot etc. Ursprunget är mycket omtvistat.

Med vanlig Foxtrot kommer Du långt pröva någon av dansskolorna som ligger närmast till där Du bor.

De s.k. mysiga tryckarna

ligger i ett tempo kring 20-25 takter per minut är i allmänhet problematiska för en nybörjare. Riktigt svåra att klara av är Glenn Millers "Moonlight Serenade". Procul Harum's "A Whiter Shade of Pale" och den typen av låtar.

För att klara det här någorlunda bör man ha mycken dansvana, och gärna ha tagit en kurs i stildans, där Du kan utnyttja vissa turer från den engelska slowfoxen fö ratt få lite mera flyt på dansen.

De dansskolor som undervisar i stildans (Slowfox i engelsk stil) brukar kräva att man har egen partner. I vissa fall kan de para ihop Dig med någon som står på en väntelista.

Åter till sidans topp


En kurs i bugg

Jag rekommenderar verkligen en grundkurs i Bugg. Du kan faktiskt använda till buggen i stort sett alla låtar.

Buggen kommer visserligen från Nordamerika, men den dansas egentligen bara i Sverige. I någon mån har vi nu exporterat den till Finland. Norrmännen dansar något liknande som de kallar för 'Swing' (La' de' Swinge la' de' röck-n-röll, jej mister all kontröll).

I England dansas ofta något liknande som kallas för the Rock-n-roll of the 50's samt "Bunny Jive". Försök inte dansa Bugg med en engelsk flicka. Det blir garanterat strul.

Åter till sidans topp


Denna sida underhålles av Bill Leksen.
Senast uppdaterad 2008-02-03